Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams ) > 2016 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2016 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

2016 m. oro kokybės tyrimų stočių duomenys

 


Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės

 

Žemiau pateikiami miestų aplinkos oro užterštumo žemėlapiai, gauti modeliavimo būdu naudojant ADMS-Urban 4.1 modeliavimo programinę įrangą (gamintojas - Cambridge Environmental Research Consultants; Jungtinė Karalystė). Atliekant kiekvieno miesto aplinkos orą teršiančių medžiagų sklaidos modeliavimą buvo naudota kasvalandinė atitinkamo miesto meteorologijos stoties informacija už 2016 kalendorinius metus, gauta iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos. Vidutiniai metiniai paros transporto srautų duomenys, gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bei atitinkamų miestų savivaldybių. Gyventojų būstų skaičius, jų šildymo tipai bei šildymui naudojamo kuro rūšys, gauti iš Lietuvos statistikos departamento (pagal 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenis). Stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai parametrai bei ataskaitinių metų išmetamų teršalų į aplinkos orą kiekiai, gauti atitinkamai iš regioninių aplinkos apsaugos departamentų bei Aplinkos apsaugos agentūros. Atliekant modeliavimo bei aplinkos oro taršos sklaidos žemėlapių parengimą, visi aukščiau paminėti duomenys įvesti į modelio bei ArcGIS sistemą. 

Kontaktai: mindaugas.bernatonis@aaa.am.lt, rokas.levinskas@aaa.am.lt

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Vilniaus miesto aplinkos ore

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Vilniuje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2572 X3637

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2572 X 3637

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2572 X 3637

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Vilniuje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2572 X 3637

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vilniuje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2572 X 3637

 

 

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Kauno miesto aplinkos ore

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kaune 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kaune 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 3637 X 2572

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 3637 X 2572

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 3637 X 2572

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kaune 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kaune 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 3637 X 2572

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Kaune 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 3637 X 2572

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdos miesto aplinkos ore

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Klaipėdoje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2572 X 3637

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

 

 

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

 

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

 

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2016 m.

 

Data: 2017-06-22

 

Autoriai: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Šiaulių miesto aplinkos ore

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Šiauliuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Šiauliuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Šiauliuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Panevėžio miesto aplinkos ore

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Panevėžyje 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Panevėžyje 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Panevėžyje 2016 m.

 

Data: 2017-07-07

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Alytaus miesto aplinkos ore

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Alytuje 2016 m.

 

Data: 2017-07-10

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2592 X 3355

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Alytuje 2016 m.

 

Data: 2017-07-10

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Alytuje 2016 m.

 

Data: 2017-07-10

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Alytuje 2016 m.

 

Data: 2017-07-10

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Alytuje 2016 m.

 

Data: 2017-07-10

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2592 X 3355

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Mažeikių miesto aplinkos ore

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Mažeikiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Mažeikiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Mažeikiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Mažeikiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Mažeikiuose 2016 m.

 

Data: 2017-08-07

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Jonavos miesto aplinkos ore

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Jonavoje 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 3637 X 2572

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Jonavoje 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 3637 X 2572

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Jonavoje 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 3637 X 2572

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Jonavoje 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 3637 X 2572

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Jonavoje 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 3637 X 2572

 

2016 metų vidutinės metinės koncentracijos Kėdainių miesto aplinkos ore

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kėdainiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2572 X 3637

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kėdainiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (kietųjų dalelių) koncentracija Kėdainiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kėdainiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Kėdainiuose 2016 m.

 

Data: 2017-07-11

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2572 X 3637