Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams )

 

Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams )

Teisės aktai, kuriais remiantis reikėtų naudoti žemiau pateiktus duomenis

 

Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinti rekomendacijos (AAA direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112)

Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos (AAA direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200)

 

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 "Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-15)

 

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-14)

 

2014 m. gegužės 9 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas Dėl aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. spalio 28 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas Dėl aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

Lietuvos oro kokybės tyrimo stočių 2 km spindulio buferinės zonos:

 

  Vilnius Kaunas Klaipėda Šiauliai Panevėžys Jonava Kėdainiai Mažeikiai Naujoji Akmenė

 

 

2021-05-11

2020 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2020-08-24

2019 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2019-09-05

2018 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2019-05-29

2017 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2017-07-11

2016 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2016-07-22

2015 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2015-08-18

2014 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2014-12-09

2013 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2013-03-12

2012 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2012-02-23

2011 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2011-04-01

2010 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2010-07-14

2009 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)