Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nacionalinės oro teršalų apskaitos ataskaitos > Nacionalinės oro teršalų apskaitos vykdymoTIER 2 tikslumo lygiu ekspertinio įvertinimo studijos

 

Nacionalinės oro teršalų apskaitos vykdymoTIER 2 tikslumo lygiu ekspertinio įvertinimo studijos

NACIONALINĖS ORO TERŠALŲ APSKAITOS VYKDYMO TIER 2 TIKSLUMO LYGIU EKSPERTINIO ĮVERTINIMO STUDIJŲ REZULTATAI

 

TERŠALŲ, IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ KURO DEGINIMO SEKTORIUJE (IŠSKYRUS TRANSPORTĄ),  NACIONALINĖS APSKAITOS VYKDYMO TIER 2 TIKSLUMO LYGIU EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS:

Galutinė ataskaita            Surinkti duomenys

 

EXPERT EVALUATION OF TIER 2 ACCURACY LEVEL NATIONAL ACCOUNTING OF POLLUTANTS EMITTED INTO THE ATMOSPEHRE IN FUEL BURNING SECTOR (EXCLUDING TRANSPORT):

Final report                        Collected data

 

TERŠALŲ KIEKIO, IŠMETAMO Į APLINKOS ORĄ ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIUJE, NACIONALINĖS APSKAITOS VYKDYMO TIER 2 TIKSLUMO LYGIU EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS:

Galutinė ataskaita            Surinkti duomenys

 

EXPERT EVALUATION OF TIER 2 ACCURACY LEVEL NATIONAL ACCOUNTING OF POLLUTANTS EMITTED INTO THE ATMOSPHERE IN AGRICULTURE SECTOR:

Final report                        Collected data

 

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TERŠALŲ, IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ, APSKAITOS VYKDYMO TIER 2 LYGIU EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS:

Galutinė ataskaita            Surinkti duomenys

 

EXPERT EVALUATION OF TIER 2 ACCURACY LEVEL NATIONAL ACCOUNTING OF NON-METHANE VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS EMITTED INTO THE ATMOSPHERE:

Final report                        Collected data

 

TERŠALŲ, IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ LIETUVOS ŪKIO SEKTORIUOSE,  NACIONALINĖS APSKAITOS VYKDYMO TIER 2 TIKSLUMO LYGIU EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

Galutinė ataskaita            Surinkti duomenys

 

EXPERT EVALUATION OF TIER 2 ACCURACY LEVEL NATIONAL ACCOUNTING OF POLLUTANTS EMITTED INTO THE ATMOSPEHRE IN OTHER SECTORS OF LITHUANIAN ECONOMY

Final report                        Collected data