Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

   

 

2021-05-13

Aktuali informacija projektų rengėjams

Pateikti 2020 m. foninio aplinkos oro užterštumo duomenys, naudojami ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti. Projektų rengėjai, atliekantys planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui įvertinti skaičiavimus, naujausią informaciją gali rasti ČIA.

 

2021-02-24

Parengta nacionalinė išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

 

2021-01-25

Į aplinkos orą išmetamų teršalų ataskaitų teikėjams

Siekdami, kad išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenų teikimas IS AIVIKS vyktų sklandžiau ir patogiau, paruošėme trumpą ataskaitų teikimo instrukciją, kurią rasite ČIA.

Primename, kad vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašu, praėjusių kalendorinių metų ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip 2021 metų vasario 15 d.

 

2020-12-08

Šventinių fejerverkų poveikis aplinkos oro kokybei

Naujųjų metų sutikimą sunkiai įsivaizduojame be spalvingos fejerverkų fiestos danguje. Tačiau vertėtų susimąstyti apie tai, kad pirotechnikos gaminiai gali būti pavojingi ne tik dėl savo sprogstamosios galios, bet ir dėl didelio kiekio į aplinką patenkančių cheminių medžiagų, kurios akimirksniu sukelia oro užterštumą.

 

2020-05-29

Apžvalga: Oro kokybė didžiuosiuose Lietuvos miestuose karantino metu

Daugelyje pasaulio šalių prasidėjus Covid-19 pandemijai ir šalims įvedus griežtus kasdienio gyvenimo apribojimus, siekiant sustabdyti viruso plitimą, stebimas oro taršos sumažėjimas. Lietuvoje prasidėjus karantinui ir sulėtėjus gyvenimui, miestuose taip pat fiksuojama pagerėjusi oro kokybė.

 

2020-02-07

Oro kokybės tendencijos Lietuvoje ir Europoje 2019 m.

Oro užterštumas išlieka didžiausia grėsme Europos gyventojų sveikatai, kasmet turinčia įtakos daugiau nei 400 tūkst. priešlaikinių mirčių, teigiama Europos aplinkos agentūros ataskaitoje „Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020). Lietuvoje dėl oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD2,5 priešlaikinių mirčių skaičius kasmet siekia apie 3 tūkstančius.

 

 

2019-10-01

Europos Komisijai pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m. bei vertinimo tvarką, planuojamą naudoti 2020 m.

 Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai ataskaitas apie oro kokybę bei 2020 m. planuojamą oro kokybės vertinimui naudoti vertinimo tvarką.

 

2019-04-28

Parengta nacionalinė 1990-2017 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.

 

2018-01-19

Paskelbta Švaraus oro forumo diskusijų ataskaita

Europos Komisija išplatino Švaraus oro forumo, vykusio Paryžiuje 2017 m. lapkričio 16-17 d. diskusijų ir  svarstymų ataskaitą. Tokie forumai bus organizuojami kas antri metai, jų tikslas - paskatinti dialogus tarp politikų, ekspertų, verslo ir visuomenės atstovų, pasidalinti žiniomis ir gerąją praktika, siekiant padidinti atitinkamų institucijų gebėjimus gerinti oro kokybę, palengvinti Europos, nacionalinio  ir vietinio lygmens politikos, skirtos oro kokybės gerinimui, įgyvendinimą.

 

 

2018-01-16

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

Aplinkos apsaugos agentūra parengė aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, kurie skirti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose" įgyvendinimui.

 

2017-11-24

Europos aplinkos oro kokybės indeksas

Paryžiuje vykusiame Švaraus oro forume Europos aplinkos agentūra pristatė interaktyvų Europos oro kokybės indekso žemėlapį.

 

2019-11-05

Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 7 d. pradėjo kietųjų dalelių koncentracijos matavimus AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (toliau - KLASCO) teritorijoje, adresu N. Uosto g. 23, Klaipėda . Matavimai vykdomi ant sandėlio Nr. 8 stogo, apie  9 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Tyrimai baigti 2019 m. spalio 31 d.

 

2017-03-16

Pateikta nacionalinė 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinė ataskaita ir prognozės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinę ataskaitą ir prognozes 2020, 2025 ir 2030 metams.

 

 

2016-01-16

Aplinkos oro apsaugos metinė ataskaita teikiama internetu

 

 

2019-04-29

Parengtos apžvalgos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m.

Kviečiame susipažinti su oro kokybės apžvalgomis Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei zonoje (likusioje Lietuvos teritorijoje). Apžvalgos parengtos remiantis automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, jose apžvelgiama oro kokybė 2018 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

 

2019-01-25

Informavimas el. paštu apie oro užterštumo lygius

Padidėjus oro užterštumui, Aplinkos apsaugos agentūra tiesiogiai elektroniniu paštu teikia informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygio viršijimo, nustatyto Lietuvos teritorijoje įrengtose oro kokybės tyrimo stotyse, kurios veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje, Kėdainiuose ir Jonavoje bei Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos nacionalinių parkų teritorijose, atvejus.

 

Suinteresuotąsias organizacijas, įstaigas, kurios pageidauja gauti minėtą informaciją, maloniai prašome Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu vilma.bimbaite@aaa.am.lt  pranešti/patikslinti elektroninio pašto adresą (-us), kuriuo (-iais) pageidaujate gauti informaciją.

 

2021-10-01

2021 m. oro kokybės tyrimų duomenys. Informacija atnaujinama kiekvieną darbo dieną.