Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Europos aplinkos oro kokybės indeksas

 

Europos aplinkos oro kokybės indeksas

Paryžiuje vykusiame Švaraus oro forume Europos aplinkos agentūra pristatė interaktyvų Europos oro kokybės indekso žemėlapį.

Dar 2013 m. Komisijos pranešime dėl Švaraus oro Europoje programos buvo akcentuota būtinybė tobulinti viešąją informaciją apie oro kokybę ir atsižvelgiant į tai, buvo pradėtas rengti bendras visai Europai oro kokybės indekso prototipas. Visą šį laikotarpį vyko konsultacijos, diskusijos tarp Europos Komisijos ir šalių narių, buvo išanalizuoti nacionaliniai oro kokybės indeksai, naudojami visuomenės informavimui tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek ir už jos ribų. 

 

Europos aplinkos agentūros ir Europos Komisijos sukurtas Europos oro kokybės indeksas pateikia informaciją apie dabartinę oro kokybės būklę, pagrįstą matavimo iš daugiau kaip 2000 oro kokybės stebėjimo stočių visoje Europoje duomenimis, kurie tiesiai iš stebėjimo stočių kas valandą siunčiami į Europos Aplinkos agentūros duomenų bazę. Interaktyviame žemėlapyje skirtingomis spalvomis, atitinkančiomis geresnę arba blogesnę oro kokybę, įvertintą atsižvelgiant į penkių aplinkos oro teršalų, kurie kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai, koncentraciją: kietųjų dalelių KD2,5 (angl. PM2,5) ir KD10 (angl. PM10), ozono (O3), azoto dioksido (NO2) ir sieros dioksido (SO2). Žemėlapyje kiekviena oro kokybės matavimo stotis žymima tašku, o šio taško spalva atspindi teršalo, kuris tuo metu lemia prasčiausią oro kokybę, matavimo rezultatus.

 

Naujame žemėlapyje vartotojai gali rasti informaciją apie aplinkos oro kokybę, įvertintą pagal naujausius stebėjimų duomenis skirtingose Europos šalyse, regionuose ir miestuose.

 

Europos oro kokybės indeksas pateikiamas adresu: http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index.