Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro kokybės ataskaitos > Oro kokybės vertinimas

 

Oro kokybės vertinimas

 

     Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovo tikslas - padėti valstybės institucijų tarnautojams, savivaldybių darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams ir konsultantams, dirbantiems oro kokybės vertinimo srityje, pagilinti žinias apie:

 

  • ES aplinkos oro vertinimo principus (teršalus, ribines vertes, pavojaus slenksčius ir kita)
  • Aplinkos oro stebėsenos sistemos principus ir metodus
  • Modeliavimą kaip oro kokybės valdymo priemonę
  • Oro taršos mažinimo programų principus ir reikalavimus
  • Sąsajas su aplinkosauginių leidimų išdavimu ir poveikio aplinkai vertinimu
  • Informacijos srautus ir mainus

 

     Priedai:

          Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas (PDF dokumentas)