Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nacionalinės oro teršalų apskaitos ataskaitos > Informacinės santraukos

 

Informacinės santraukos

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra teikia Lietuvos visuomenės dėmesiui nacionalines, nuo 1990 m. išmetamus į aplinkos orą teršalų apskaitos ataskaitos informacines santraukas. Šiose santraukose parodytas pagrindinių teršalų išmesto į aplinkos orą kiekio pasiskirstymas pagal ūkio sektorius:

 

  Metai
NOx, NMLOJ, SO2, NH3, kietųjų dalelių KD2,5  
 2016 
 2017
 2018
2019
Kietųjų dalelių KD10, BSDK ir CO  2016  2017  2018 2019
Patvariųjų organinių teršalų  2016  2017  2018 2019
Sunkiųjų metalų  2016  2017  2018
2019

Į aplinkos orą patekusių teršalų kiekiai įvertinti remiantis Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos EMEP/EEA Techninio vadovo 2019 m. metodika.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra teikia Lietuvos visuomenės dėmesiui nacionalinės nuo 1990 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos aprašo informatyvią santrauką.
Teikiami Lietuvos ūkio veiklos duomenys (sudeginto kuro ir degalų kiekiai, gyvulių kiekiai žemės ūkyje, kitų ūkio šakų veiklos duomenys), kurie buvo naudoti kaip įvesties duomenys, inventorizuojant Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencija reguliuojamų oro teršalų emisijas į aplinkos orą. Šio inventorizavimo metodinis pagrindas buvo EMEP/EEA Techninis vadovas.

(Spauskite čia norėdami įvesti puslapio tekstą)