Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Parengta nacionalinė 1990-2017 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

 

Parengta nacionalinė 1990-2017 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.

 

Apskaita parengta pagal Nacionalinių oro teršalų limitų direktyvos (ES) 2016/2284 ir Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos reikalavimus, vadovaujantis  EMEP/EEA Techninio vadovo 2016 m. ir 2017 m. liepos mėn. metodika. Apskaita patalpinta šiais interneto adresais:

https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/nec_revised/inventories/envxgxegq/

https://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/nec_revised/iir/envxiul2g/