Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nacionalinės oro teršalų apskaitos ataskaitos > Ataskaitos

 

Ataskaitos

Vykdyti Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija (TTOTPK) ir jos protokolų bei Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2016/2284 reguliuojamų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitą, rengti išmetamų teršalų kiekio prognozes ir teikti ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūra įpareigota nuo 2010 m. sausio 28 d. remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 468 "Dėl Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Parengtos ataskaitos:

 

1.     Nacionalinių emisijos limitų projekcijų 2020 metams ataskaita.

 

2.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2008 m. (LT, EN)

 

3.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2009 m. (LT, EN)

 

4.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2010 m. (LT, EN)

 

5.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2011 m. (LT, EN)

 

6.     Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2012 m. (LT, EN)

 

7.     Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2013 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)

 

8.     Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2014 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)

 

9.     Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2015 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)

 

10.   Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2016 m. informacinė ataskaita (EN)

 

11.   Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2017 m. informacinė ataskaita (EN)

 

12.   Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2018 m. informacinė ataskaita (EN, EK rekomendacijos)

 

13.   Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2019 m. informacinė ataskaita (EN)


Parengtos suvestinės:

 

Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2014 m.

 

Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2015 m.


Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2016 m.

 

Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2017 m.

 

Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2018 m.

 

Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2019 m.