Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pateikta nacionalinė 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinė ataskaita ir prognozės

 

Pateikta nacionalinė 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinė ataskaita ir prognozės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinę ataskaitą ir prognozes 2020, 2025 ir 2030 metams.

 

Į aplinkos orą patekusių teršalų kiekiai įvertinti remiantis Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos EMEP/EEA Techninio vadovo 2016 m. metodika. Informacinė ataskaita pateikta į Europos aplinkos agentūros Europos aplinkos informacijos ir stebėjimų tinklo (Eionet) Centrinę duomenų saugyklą adresu: http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/nec_revised/iir/envwmlyog/ , o prognozių duomenys adresu: http://cdr.eionet.europa.eu/lt/eu/nec_revised/projected/envwmkcwg/