Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Paskelbta Švaraus oro forumo diskusijų ataskaita

 

Paskelbta Švaraus oro forumo diskusijų ataskaita

Europos Komisija išplatino Švaraus oro forumo, vykusio Paryžiuje 2017 m. lapkričio 16-17 d. diskusijų ir  svarstymų ataskaitą. Tokie forumai bus organizuojami kas antri metai, jų tikslas - paskatinti dialogus tarp politikų, ekspertų, verslo ir visuomenės atstovų, pasidalinti žiniomis ir gerąją praktika, siekiant padidinti atitinkamų institucijų gebėjimus gerinti oro kokybę, palengvinti Europos, nacionalinio  ir vietinio lygmens politikos, skirtos oro kokybės gerinimui, įgyvendinimą.

 

Švaraus oro forume Paryžiuje dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių iš vyriausybinių  ir nevyriausybinių organizacijų, pramonės, mokslo institucijų bei visuomenės atstovų, kurie diskutavo šiomis temomis: oro kokybė miestuose, žemės ūkis ir oro kokybė, švarus oras ir verslo galimybės.

 

Europos Aplinkos, jūros reikalų ir žuvininkystės komisaras Karmenu Vella įžanginėje kalboje pabrėžė, kad švarus oras yra ne prabanga, o būtinybė ir kad aplinkos oro kokybė Europoje šiuo metu yra žymiai geresnė, negu prieš pora dešimtmečių, o Europos aplinkos agentūros ataskaitos rodo tolesnį jos gerėjimą. Tačiau faktas, kad Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis dėl padidintos kietųjų dalelių koncentracijos Europoje kasmet užfiksuojama beveik 400 000 priešlaikinės mirties atvejų, reikalauja imtis papildomų priemonių oro kokybės gerinimui.

 

Diskusijų dalyviai svarstė ar mobilumas ir su tuo susiję automobilių srautai miestuose yra suderinami su gera oro kokybe, ar žemės ūkio ir maisto gamybos sistema, išskirianti į aplinkos orą didelius amoniako, kuris yra kietųjų dalelių susidarymo aplinkos ore pirmtakas,  kiekius ir tuo prisidedanti prie kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimo  miestuose, gali būti palankesnė aplinkai, ar galima pertvarkyti miestų transporto, šildymo sistemas taip, kad jos neturėtų neigiamo poveikio oro kokybei?

 

Apibendrindamas pirmajame Švaraus oro forume išsakytas mintis, Ekonomikos, finansų reikalų, mokesčių ir muitų komisaras Pierre Moscovici pabrėžė, kad pagrindinė jo išvada - mes visi galime ir privalome labiau stengtis sumažinti oro taršą, nes oro kokybės gerinimo priemonės reikalauja suderintų veiksmų visuose visuomenės sluoksniuose ir ekonomikos sektoriuose.

 

Daugiau informacijos galite rasti čia