Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

 

Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 7 d. pradėjo kietųjų dalelių koncentracijos matavimus AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (toliau - KLASCO) teritorijoje, adresu N. Uosto g. 23, Klaipėda . Matavimai vykdomi ant sandėlio Nr. 8 stogo, apie  9 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Tyrimai baigti 2019 m. spalio 31 d.

Kietosios dalelės - tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairūs komponentai - rūgštys, sulfatai, nitratai, organiniai junginiai, metalai, dirvožemio dalelės, dulkės, suodžiai ir kt.

Kietosios dalelės KD10 - tai dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikrometrų.

Kietosios dalelės KD2,5 - tai dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo iki 2,5 mikrometro.

Suspenduotos kietosios dalelės SKD (neišskiriant pagal dalelių aerodinaminį skersmenį) - tai visas bendrasis aplinkos ore esančių kietųjų dalelių kiekis.

 

Matavimo prietaiso modelis: FIDAS 200S. Prietaisas pritaikytas matuoti kietųjų dalelių koncentraciją nuo 0,18 iki 100 mikrometrų aerodinaminio skersmens. Pritaikius atitinkamus priedėlius, šioje tyrimų vietoje matuojama kietųjų dalelių KD10 (toliau - KD10), kietųjų dalelių KD2,5 (toliau - KD2,5)ir suspenduotų kietųjų dalelių SKD (toliau - SKD) koncentracija.

Matavimo ribos: 0 - 10 000 µg/m3.

Matavimo prietaisas yra pripažintas ES kompetentingos institucijos tinkamu naudoti aplinkos oro kokybės matavimams, atitinkantis EN 15267 ir EN 16450 reikalavimus.

 

Didelę įtaką teršalų koncentracijos aplinkos ore kaitai turi meteorologinės sąlygos. Silpnas vėjas, orai be kritulių arba labai silpnas lietus (dulksna), rūkas sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis priežeminiame oro sluoksnyje. Tuo tarpu stiprus, gūsingas vėjas, lietus greitai išsklaido teršalus, esant tokiems orams jų koncentracija būna nedidelė. Keičiantis vėjo krypčiai vienų taršos šaltinių įtaka gali sustiprėti, kitų - susilpnėti, tačiau miestuose, kur palyginti nedidelėje teritorijoje yra daug taršos šaltinių (transporto eismas, pramonės įmonės, katilinės, kiti ūkio subjektai, individualiai šildomų gyvenamųjų namų kvartalai ir kt.) dažniausiai oro užterštumo lygį įtakoja daugelio taršos šaltinių išmetami teršalai ir ne visada galima nustatyti kurio šaltinio įtaka didžiausia.

 

Teršalų koncentracijų matavimų duomenys vertinami atsižvelgiant į teisės aktais patvirtintas ribines vertes, kurios yra nurodytos lentelėse ir diagramose. KLASCO teritorijoje išmatuota KD10 ir SKD koncentracija lyginama su šių teršalų vidutinei paros koncentracijai nustatytomis ribinėmis vertėmis ir SKD pusės valandos ribine verte. Be to, KD10 koncentracija lyginama su Klaipėdoje ir kituose šalies miestuose veikiančiose valstybinio oro monitoringo stotyse išmatuota to paties laikotarpio KD10 koncentracija.

***

Vidutinės paros KD10, KD2,5 ir SKD koncentracijos išmatuotos KJKK teritorijoje ir Klaipėdos valstybinio monitoringo stotyse rezultatai ir grafinė medžiaga pateikta 1 priede.

 

Pusės valandos SKD koncentracijos grafinis atvaizdavimas pateiktas 2 priede.

 

***

Duomenis nuo 2019 m. vasario mėn. 7 d. iki rugpjūčio 29 d. rasite ČIA.

 

Rugpjūčio 30-rugsėjo 9 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 11,5 iki 42,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija rugsėjo 3 d. KJKK teritorijoje siekė 524 µg/m ir 1 kartą viršijo ribinę vertę. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, rugsėjo 3 d. vyravo šiaurės vakarų, vakarų krypčių vėjas.

 

Rugsėjo 10-25 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 4,3 iki 28,9 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 151 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Rugsėjo 26 - spalio 3 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 9,5 iki 39,4 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse, Kaune Petrašiūnuose rugsėjo 27 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 214 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Spalio 4-10 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 4,9 iki 29,6 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 199 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Spalio 11-20 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 7,6 iki 39,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse, vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę Kaune Petrašiūnuose.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 260 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Spalio 21-30 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 7,7 iki 48,0 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse, vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę Kaune Petrašiūnuose, Vilniuje Žirmūnuose ir Klaipėdoje Šilutės pl.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 227 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Oro kokybės tyrimai KLASCO teritorijoje
Data Priedai
2019 m. rugpjūčio 30-rugsėjo 9 d. 1 priedas; 2 priedas
2019 m. rugsėjo 10-25 d.
1 priedas; 2 priedas
2019 m. rugsėjo 26 - spalio 3 d.
1 priedas; 2 priedas
2019 m. spalio 4-10 d.
1 priedas; 2 priedas
2019 m. spalio 11-20 d. 1 priedas; 2 priedas
2019 m. spalio 21-30 d. 1 priedas; 2 priedas