Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro kokybės ataskaitos > Aerozolių radionuklidų aktyvumo apžvalgos

 

Aerozolių radionuklidų aktyvumo apžvalgos

 

Aerozolinių radionuklidų tūrinis aktyvumas

 

Pažemio ore aptinkama gamtinių bei dirbtinės kilmės radionuklidų. Dauguma atmosferoje esančių radionuklidų yra susiję su aerozolinėmis dalelėmis. Aerozolinių radionuklidų tūrinio aktyvumo matavimai leidžia identifikuoti į aplinką patenkančius dirbtinės kilmės radionuklidus, įvertinti fonines ir pernašų sąlygojamas inhaliacines apšvitos dozes. Tačiau tiesiogiai jų išmatuoti negalima dėl mažos dalelių koncentracijos ore. Todėl iš pradžių per stiklo pluošto filtrą siurbiamas didelis oro tūris ir po to analizuojami filtrų gama spektrai.

Bandiniai renkami rytinėje Lietuvos dalyje, Utenoje, 10 m aukštyje nuo žemės oro filtravimo įrenginiu “JL-150 the HUNTER” arba JL-900 SNOW WHITE, prasiurbiant dešimtis tūkstančių kubinių metrų oro  vienam bandiniui. Matavimai atliekami Aplinkos apsaugos agentūros Radiologijos skyriuje. Stebima dviejų radionuklidų tūrinio aktyvumo kaita: 7Be (berilio) ir 137Cs (cezio).

Papildomai į įrenginį yra įstatomas anglies filtras, kuriame gama-spektrometrijos būdu matuojama 131I (jodo) vertė.

 

Gama spektrai nuimami naudojant didelės skiriamosios gebos puslaidininkinį germanio detektorių ir OXFORD gama spektrometrą.

 

 

Priedai: