Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro monitoringo vietos > Mobili laboratorija

 

Mobili laboratorija

Aplinkos apsaugos agentūros mobili oro kokybės tyrimų laboratorija

 

Aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija yra skirta automatiškai matuoti aplinkos oro teršalus, kurių kiekis ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus. Automatinių matavimo įrenginių veikimo principas pagrįstas metodais, atitinkančiais ES direktyvų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Tam, kad pagal mobilios laboratorijos matavimų rezultatus būtų galima pagrįstai vertinti aplinkos oro užterštumo atitinkamu teršalu lygį, matavimų trukmė ir apimtis turi atitikti nustatytus reikalavimus.

 

1 pav. pavaizduota mobili oro kokybės tyrimų laboratorija matavimo vietoje ir 2 pav. pavaizduoti šioje laboratorijoje esantys prietaisai.

 

1 pav. Mobili oro kokybės tyrimų laboratorija matavimo vietoje

 

 

2 pav. Mobilios oro kokybės tyrimų laboratorijos prietaisai

 

1 lentelėje pateikta informacija apie Mobilioje oro kokybės tyrimų laboratorijoje esančius prietaisus, jų matavimo metodus bei matavimo ribas.

 

1 lentelė. Mobilioje oro kokybės tyrimų laboratorijoje esantys prietaisai ir jų matavimo metodai bei matavimo ribos

Automatiniai matavimo prietaisai

Modelis

Matavimo metodai

Matavimo ribos

Kietųjų dalelių (KD10)  

APDA-371

Beta spindulių absorbcijos

0 - 1000 µg/m3

Kietųjų dalelių (KD2,5)  

APDA-371

Beta spindulių absorbcijos

0 – 1000 µg/m3

Sieros dioksido (SO2)

APSA-370

Ultravioletinės fluorescencijos

0 – 376 ppm

Azoto oksidų (NO, NO2, NOX)

APNA-370

Chemiliuminescencijos

NO 0 – 1 ppm

NO2 0 – 0,26 ppm

Anglies monoksido (CO)  

APMA-370

Nedispersinės infraraudonųjų spindulių analizės

0 – 86 ppm

Ozono (O3)

APOA-370

Nedispersinės ultravioletinių spindulių absorbcijos

0 – 0,25 ppm

Benzeno, tolueno

AMA GC5000 BTX

Dujų chromatografijos

0 – 50 µg/m3

Vėjo krypties ir greičio, oro temperatūros

ir santykinės drėgmės, atmosferos slėgio –

Matavimų ir kontrolės sistema CR1000

-

Elektroninis

0-360°,

0-60 m/s,

-35 - +70°C,

0 – 100 %,

600 – 1100 hPa