Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarša iš stacionarių taršos šaltinių

 

Tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos teikimas

2014 m. pasikeitė Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos (Nr - 2 Atmosfera) forma ir turinys. Ataskaitos formą .docx formate bei ataskaitos pildymo instrukciją galima rasti čia.

Ataskaitą galima pateikti internetu, naudojant „Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą“ (IS „AIVIKS“).

Informaciją, kaip prisijungti prie IS „AIVIKS“, galima rasti čia. 

Ataskaitos pildymo IS „AIVIKS“ pagalbinę medžiagą galima rasti čia.

Detalią pildymo IS "AIVIKS" instrukciją rasite čia.

 Metai  Dokumentai
2020

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Ūkinės veiklos objektų, pateikusių aplinkos oro apsaugos 2020 m. metines ataskaitas, sąrašas

 

Ūkinės veiklos objektų, pateikusių sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaitos ataskaitas už 2020 m., sąrašas

 

2019

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2018

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

 2017

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)

 

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2016

Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis savivaldybėse (t/metus, %)


Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis Lietuvoje

 

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2015

Suminiai teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai ir išmestų teršalų struktūra iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (savivaldybės, t/metus, %)

Atskirų teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje

Kuro ir iš kuro deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2014

Suminiai teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai ir išmestų teršalų struktūra iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (savivaldybės, t/metus, %)

Atskirų teršalų išmetimų į aplinkos orą kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje"

Kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitų duomenys (LAND 43-2013)

 

2013

Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2012

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 

 2011

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2010

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2009

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)

 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus)

 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra

 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 2008

 Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)
 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)
 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra
 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 

 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)

 

 2007  Teršalų emisija į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje (apskritys, t/metus)
 Teršalų emisija į aplinkos orą Lietuvoje (t/metus,kg/metus)
 Taršos į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų medžiagų struktūra
 Iš stacionarių šaltinių išsiskiriančių teršalų valymas Lietuvoje (t/metus)

 Mobilių teršimo šaltinių emisija į aplinkos orą Lietuvoje ( t/metus)