Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro kokybės ataskaitos > Papildomi oro kokybės tyrimai

 

Papildomi oro kokybės tyrimai

Oro kokybės tyrimų, atliktų Pelesos g., Vilniuje 2015 m. sausio 20-21 d. rezultatų įvertinimas

 

 

Oro kokybės tyrimai prie neasfaltuotų gatvių

Vieta Data Apžvalga
Varnės g., Vilnius 2013 m. rugpjūčio 26-27 d. Siųstis
Dirbtuvių g., Obeliai, Rokiškio raj. 2014 m. rugpjūčio 5-6 d. Siųstis
Sodų g., Garliava, Kauno raj. 2014 m. rugsėjo 8-9 d. Siųstis

Oro kokybės tyrimų, atliktų prie neasfaltuotų gatvių 2013-2014 m., apibendrinimas

 

  Siųstis

 

Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2013 m. gruodžio 6 - 2014 m. kovo 5 d. Šiaulių raj. Bridų gyvenvietėje naudojant mobilią laboratoriją, rezultatų apžvalga

 

Matavimų, atliktų panaudojant difuzinius ėmiklius (2010-2011 m.), duomenys:

 

 

Kitos programos

 

 

  • Tyrimų, siekiant nustatyti acetaldehido koncentraciją aplinkos ore Klaipėdoje, potencialiai didžiausio užterštumo šiuo teršalu vietose programa 2008 - 2009 m. (programa; ataskaita)