Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Aktuali informacija projektų rengėjams

 

Aktuali informacija projektų rengėjams

Pateikti 2020 m. foninio aplinkos oro užterštumo duomenys, naudojami ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti. Projektų rengėjai, atliekantys planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui įvertinti skaičiavimus, naujausią informaciją gali rasti ČIA.