Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Parengtos apžvalgos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m.

 

Parengtos apžvalgos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m.

Kviečiame susipažinti su oro kokybės apžvalgomis Vilniaus ir Kauno aglomeracijose bei zonoje (likusioje Lietuvos teritorijoje). Apžvalgos parengtos remiantis automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, jose apžvelgiama oro kokybė 2018 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

2018 m. šalyje daugelis oro kokybės rodiklių buvo prastesni nei 2017 m. Kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 koncentracijos išaugo visose matavimų vietose. Klaipėdos Šilutės pl. ir Vilniaus Žirmūnų OKT stotyse pažeistas reikalavimas, kad kietųjų dalelių KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų skaičius per metus būtų ne didesnis nei 35 dienos. Daugelyje stočių fiksuotos didesnės sieros dioksido, ozono, sunkiųjų metalų, o kai kuriose stotyse – benzo(a)pireno ir kitų policiklinių aromatinių angliavandenilių, azoto dioksido ir anglies monoksido koncentracijos. Didžiausios daugelio teršalų koncentracijos nustatytos šaltuoju metų laiku (sausio–kovo ir spalio–gruodžio mėn.), todėl tikėtina, kad aukštą oro užterštumo lygį daugiausia lėmė šiluminės energijos gamybos metu išmetami teršalai. Pradžiūvus gatvėms pavasarį ir nusistovėjus sausiems, šiltiems orams vasarą kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimą labiausiai įtakojo transporto tarša, tame tarpe ir „pakeltoji“ tarša .

 

Apžvalgas rasite šioje nuorodoje.