Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Europos Komisijai pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m. bei vertinimo tvarką, planuojamą naudoti 2020 m.

 

Europos Komisijai pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje 2018 m. bei vertinimo tvarką, planuojamą naudoti 2020 m.

 Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai ir Europos aplinkos agentūrai ataskaitas apie oro kokybę bei 2020 m. planuojamą oro kokybės vertinimui naudoti vertinimo tvarką.

 

Ataskaitos parengtos vadovaujantis Komisijos sprendimo 2011/850/ES reikalavimais pagal 2018 m. atliktų matavimų rezultatus, papildant juos modeliavimo rezultatais. Joje pateikti rodikliai nustatyti iš pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdomų stebėjimų visoje Lietuvos teritorijoje, kuri oro kokybės vertinimo tikslais suskirstyta į aglomeracijas (Vilniaus ir Kauno) bei zoną (likusi Lietuvos teritorija).

 

Ataskaitos pateiktos Europos aplinkos agentūros Oro kokybės portale.