Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams ) > 2009 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2009 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

2009 m. foninės koncentracijos poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV) skaičiavimams atlikti

 

 

Matavimo duomenys

 

2009 m. oro kokybės tyrimų stočių duomenys

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės

 

 

 

2009 metų vidutinės metinės koncentracijų vertės Panevėžyje

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

 

Data: 2010-04-08

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

 

Data: 2010-04-08

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

 

Data: 2010-04-08

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Panevėžyje 2009 m.

 

Data: 2010-04-08

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

 

2009 metų vidutinės metinės koncentracijų vertės Šiauliuose

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Šiauliuose 2009 m.

 

Data: 2010-04-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

   

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2009 m.

 

Data: 2010-04-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

   

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Šiauliuose 2009 m.

 

Data: 2010-04-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 


 

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Šiauliuose 2009 m.

 

Data: 2010-04-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

 

 

 

2009 metų vidutinės metinės koncentracijų vertės Alytuje

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Alytuje 2009 m.

 

Data: 2010-05-03

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

 

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Alytuje 2009 m.

 

Data: 2010-05-03

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

 

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Alytuje 2009 m.

 

Data: 2010-05-03

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 


 

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Alytuje 2009 m.

 

Data: 2010-05-03

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis


Kontaktai: m.bernatonis@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2380x3080, png formatas

 

 

 

2009 metų vidutinės metinės koncentracijų vertės Klaipėdoje

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Klaipėdoje 2009 m.

 

Data: 2010-05-06

 

Autorius: Rokas Levinskas

 

Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2316x3272, png formatas

 

 

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2009 m.

 

Data: 2010-05-06

 

Autorius: Rokas Levinskas


Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2316x3272, png formatas

 

 

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2009 m.

 

Data: 2010-05-06

 

Autorius: Rokas Levinskas


Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2316x3272, png formatas

 


 

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2009 m.

 

Data: 2010-05-06

 

Autorius: Rokas Levinskas


Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2316x3272, png formatas

 

 

 

2009 metų vidutinės metinės koncentracijų vertės Kaune

 

Metinės CO vertės Kaune 2009m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kaune 2009 m.

 

Data: 2010-07-14

 

Autorius: VšĮ "Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai"

 

Kontaktai: a.dedele@gmf.vdu.lt

 

Parsisiųsti: 2830x2655, jpeg formatas

 

Metinės KD10 vertės Kaune 2009m.  

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2009 m.

 

Data: 2010-07-14

 

Autorius: VšĮ "Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai"

 

Kontaktai: a.dedele@gmf.vdu.lt

 

Parsisiųsti: 2845x2630, jpeg formatas

 

Metinės NO2 vertės Kaune 2009m.  

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kaune 2009 m.

 

Data: 2010-07-14

 

Autorius: VšĮ "Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai"

 

Kontaktai: a.dedele@gmf.vdu.lt

 

Parsisiųsti: 2840x2635, jpeg formatas

 

 Metinės SO2 vertės Kaune 2009m.  

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Kaune 2009 m.

 

Data: 2010-07-14

 

Autorius: VšĮ "Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai"

 

Kontaktai: a.dedele@gmf.vdu.lt

 

Parsisiųsti: 2840x2670, jpeg formatas

 

 

 

 

2009 metų vidutinės metinės koncentracijų vertės Vilniuje

 

 


Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Vilniuje 2009 m.

 

Data: 2010-11-17

 

Autorius:Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2830x2655, jpeg formatas

 

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2009 m.

 

Data: 2010-11-17

 

Autorius:Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2830x2655, jpeg formatas

 

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Vilniuje 2009 m.

 

Data: 2010-11-17

 

Autorius:Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2830x2655, jpeg formatas

 

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vlniuje 2009 m.

 

Data: 2010-11-17

 

Autorius:Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Kontaktai: r.levinskas@aaa.am.lt

 

Parsisiųsti: 2830x2655, jpeg formatas