Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro užterštumo sklaidos žemėlapiai, duomenys (foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams ) > 2015 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

 

2015 m. foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams (žemėlapiai)

2015 m. oro kokybės tyrimų stočių duomenys

 

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės

 

Žemiau pateikiami miestų oro užterštumo žemėlapiai, gauti modeliavimo būdu naudojant ADMS-Urban 3.4 modeliavimo programinę įrangą (gamintojas - Cambridge Environmental Research Consultants; Jungtinė Karalystė). Atliekant kiekvieno miesto aplinkos oro teršiančių medžiagų sklaidos modeliavimą buvo naudota kasvalandinė atitinkamo miesto meteorologijos stoties informacija už atitinkamus kalendorinius metus, gauta iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos. Vidutiniai metiniai paros transporto srautų duomenys, gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos bei atitinkamų miestų savivaldybių. Gyventojų būstų skaičius, jų šildymo tipai bei šildymui naudojamo kuro rūšys, gauti iš Lietuvos statistikos departamento (pagal 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenis). Stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai parametrai bei ataskaitinių metų išmetamų teršalų į aplinkos orą kiekiai, gauti atitinkamai iš regioninių aplinkos apsaugos departamentų bei Aplinkos apsaugos agentūros. Atliekant modeliavimo bei aplinkos oro taršos sklaidos žemėlapių parengimą, visi aukščiau paminėti duomenys įvesti į modelio bei ArcGIS sistemą. 

Kontaktai: mindaugas.bernatonis@aaa.am.lt, rokas.levinskas@aaa.am.lt

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Vilniuje

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Vilniuje 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Vilniuje 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2923 X 4133

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Vilniuje 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2923 X 4133

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vilniuje 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

 

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Kaune

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kaune 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kaune 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 4133 X 2923

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 4133 X 2923

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Kaune 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 4133 X 2923

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kaune 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kaune 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 4133 X 2923

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Vilniuje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Kaune 2015 m.

 

Data: 2016-06-22

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 4133 X 2923

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdoje

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Klaipėdoje 2015 m.

 

Data: 2016-06-27

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2015 m.

 

Data: 2016-06-27

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

 

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Klaipėdoje 2015 m.

 

Data: 2016-06-27

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2015 m.

 

Data: 2016-06-27

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Klaipėdoje 2015 m.

 

Data: 2016-06-27

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Šiauliuose

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Šiauliuose 2015 m.

 

Data: 2016-06-30

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2015 m.

 

Data: 2016-06-30

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Šiauliuose 2015 m.

 

Data: 2016-06-30

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Šiauliuose 2015 m.

 

Data: 2016-06-30

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Šiauliuose 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Šiauliuose 2015 m.

 

Data: 2016-06-30

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Panevėžyje

 

Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Panevėžyje 2015 m.

 

Data: 2016-07-11

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2015 m.

 

Data: 2016-07-11

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Panevėžyje 2015 m.

 

Data: 2016-07-11

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Panevėžyje 2015 m.

 

Data: 2016-07-11

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Panevėžyje 2011 m.

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Panevėžyje 2015 m.

 

Data: 2016-07-11

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Alytuje

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Alytuje 2015 m.

 

Data: 2016-07-12

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas

 

Formatas: PNG 2550 X 3300

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Alytuje 2015 m.

 

Data: 2016-07-12

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Alytuje 2015 m.

 

Data: 2016-07-12

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Alytuje 2015 m.

 

Data: 2016-07-12

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Alytuje 2015 m.

 

Data: 2016-07-12

 

Autorius: Mindaugas Bernatonis, Rokas Levinskas


Formatas: PNG 2550 X 3300

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Mažeikiuose

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Mažeikiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-19

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Mažeikiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-19

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Mažeikiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-19

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Mažeikiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-19

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Mažeikiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-19

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Jonavoje

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Jonavoje 2015 m.

 

Data: 2016-07-21

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 4133 X 2923

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Jonavoje 2015 m.

 

Data: 2016-07-21

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 4133 X 2923

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Jonavoje 2015 m.

 

Data: 2016-07-21

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 4133 X 2923

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Jonavoje 2015 m.

 

Data: 2016-07-21

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 4133 X 2923

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Jonavoje 2015 m.

 

Data: 2016-07-21

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 4133 X 2923

 

2015 metų vidutinės metinės koncentracijos Kėdainiuose

 

Turinys: Vidutinė metinė CO (anglies monoksido) koncentracija Kėdainiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-22

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis

 

Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD10 (kietųjų dalelių) koncentracija Kėdainiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-22

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) koncentracija Kėdainiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-22

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė NO2 (azoto dioksido) koncentracija Kėdainiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-22

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133

Turinys: Vidutinė metinė SO2 (sieros dioksido) koncentracija Kėdainiuose 2015 m.

 

Data: 2016-07-22

 

Autorius: Rokas Levinskas, Mindaugas Bernatonis


Formatas: PNG 2923 X 4133