Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Valstybinis aplinkos oro monitoringas > Radiologinis oro monitoringas Ignalinos AE poveikio zonoje

 

Radiologinis oro monitoringas Ignalinos AE poveikio zonoje

Radiologinis oro monitoringas Ignalinos AE aplinkoje vykdomas, siekiant įvertinti poveikį aplinkai. Nustatoma radioaktyvių aerozolinių priemaišų sudėtis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo metu ir sekant į Lietuvą patenkančius ir išnešamus radionuklidų srautus.

 

Dauguma atmosferoje esančių radionuklidų yra susiję su aerozolinėmis dalelėmis. Aerozolinių radionuklidų tūrinių aktyvumų nustatymas leidžia identifikuoti į aplinką patenkančius dirbtinės kilmės radionuklidus, įvertinti fonines ir pernašų sąlygojamas inhaliacines apšvitos dozes. Dėl mažos dalelių koncentracijos ore negalima tiesiogiai išmatuoti radionuklidų aktyvumus, todėl specialios įrangos pagalba didelis oro tūris prasiurbiamas per specialų filtrą ir tada laboratorijoje atliekami filtrų gama spektrometriniai matavimai. 

 

Matavimai vykdomi žemo fono ir didelės energinės skyros gama spektrometru su germanio detektoriumi. Metodas leidžia identifikuoti atskirus gama spinduolius ir nustatyti jų tūrinius aktyvumus mėginyje.

 

Mėginiai renkami Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto stotyje 3,5 km nuo Ignalinos AE. Vyraujantys vėjai regione yra vakarų, šiaurės vakarų. Dažniausiai stebima teršalų pernešimo iš AE kryptis artima krypčiai į stotį.

 

Tyrimų vieta

Ignalinos AE ir FI stoties geografinė padėtis

 

 

Mėginiuose nustatomi gamtinių ir dirbtinių radionuklidų tūriniai aktyvumai. Matavimo jautrumas matuojant atskirų radionuklidų tūrinius aktyvumus ore, viršija lokaliniam šaltinio monitoringui galiojančių normatyvų keliamus reikalavimus ir tenkina regioninio monitoringo reikalavimus.

 

 

Priedai: