Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Valstybinis aplinkos oro monitoringas > Radiologinis oro monitoringas Vilniaus mieste

 

Radiologinis oro monitoringas Vilniaus mieste

Po ilgos, gerą dešimtmetį trukusios pertraukos, radiologiniai oro tyrimai Vilniaus mieste pagal Valstybinės aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programą buvo pratęsti nuo 2005 m. Prisimenant 1986 m. balandžio pabaigą ir visą gegužę, kada po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, esančioje tik už 500 km nuo Vilniaus, miesto gyventojai patyrė nekontroliuojamą apšvitą, daugiausia dėl radioaktyviųjų jodo, telūro ir cezio izotopų spinduliuotės, būtinybė nuolat stebėti radionuklidų sudėtį didelio miesto pažemio atmosferoje yra daugiau negu akivaizdi.


Iki 2013 metų radionuklidų (gamtiniai - 7Be ir 210Pb bei technogeninės kilmės 137Cs) tūrinių aktyvumų Vilniaus miesto ore matavimai buvo atliekami tiriant mėginius laboratorijoje. Oro mėginiai buvo gaunami orapūtės pagalba eksponuojant FPP-15 (Petrianovo) tipo filtrus. Šių filtrų efektyvumas sulaikant ore esančias dulkeles ir smulkias skendos daleles, prie kurių prikimba ir yra pernešami radionuklidai, yra labai aukštas – siekia 99%. Oras buvo imamas 2 m aukštyje virš žemės paviršiaus, ekspozicijos trukmė – 2 savaitės, filtrai buvo keičiami kartą per savaitę.

 

2013 metais įsigyta ir pradėta naudoti automatinė radionuklidų aktyvumo matavimo aerozoliuose stotis, o jos duomenys teikiami EURDEP formatu į EK duomenų bazę (https://remon.jrc.ec.europa.eu/Services). Automatinės aerozolių matavimo stoties filtras keičiamas kas 4-8 valandas, todėl per filtrą persiurbiama tik kelios dešimtys m3 oro. Dėl mažo koncentravimo sudėtinga išmatuoti labai mažus radionuklidų aktyvumus, tačiau matavimo realiuoju laiku duomenys reikalingi savalaikiam informacijos apie radionuklidų pernašas su oro masėmis gavimui, ypatingai įvykus avarijoms.

 

Priedai: